Iman Dias, Abstrato 2013 - MCMXXVII

Iman Dias, Abstrato 2013 - MCMXXVII